Passa al contingut principal

Nova Junta Directiva


El passat 29 de Novembre en Assemblea Extraordinària, es va constituir una nova Junta Directiva formada per les següents persones i càrrecs:

President: Juan Paredes Torredemert
Vicepresident: Xavier Gutiérrez Ortega
Tresoreria: Ruth Talón Suñer
Secretaria: Asunción Ruíz de Assín Jorda
Vocal Informàtic: Antonio Delgado Santisteban
Vocal Marxes: Eduardo Pelegrin Martínez
Vocal Activitats: Eduardo Sanz Santano
Vocal: Carmen Jiménez Vilchez